Mötesordförande

För dig, som hanterar eller skriver protokoll under mötet