Hvorfor kan jeg ikke lenger se mine notater, kommentarer eller markeringer?

Hvis du ikke lenger kan se dine notater, delte kommentarer eller markeringer i møtet (og du heller ikke finner det i oversikten), kan det skyldes at saken som notatet, kommentaren eller markeringen var opprettet på, er slettet eller endret plassering i møtet som følge av at det er publisert på nytt.  

Kontakt dagsordenansvarlig på møtet og undersøk om et av følgende scenarioer kan være grunnen til at det er slettet: Hva skjer med notater, kommentarer og markeringer når dagsorden publiseres på nytt?