Hva skjer med notater, kommentarer og markeringer når dagsorden publiseres på nytt?

Med nypublisering mener vi en endret dagsorden eller en dagsorden som er omdannet til et referat.

Saken har ikke skiftet plassering

Saksnummer og sakens plassering er den samme, men saken har fått tilføyet tekst, endret en overskrift eller andre smårettelser: 

 • Notater og kommentarer blir bevart både i dokumentet og oversikten 
   
 • Markeringer som opprettes i publiserte versjoner av dagsordenene bevares både i dokumentet og oversikten. Opprettes markeringene i ikke publiserte versjoner av dagsordenene forsvinner de. Det vil si hvis du lager markeringer i en ikke-publisert dagsorden og dagsordenansvarlig unnlater å publisere den, men heller publiserer en ny versjon av dagsorden som etterfølgende blir frigitt, så bevares markeringen ikke. 
   

Saken har endret plassering

Saken har blitt flyttet opp eller ned i møtet, så det ikke lenger er samme sted hvor det opprinnelig vises på samme sted som det opprinnelig var opprettet: 

 • Notater, delte kommentarer og markeringer forsvinner muligvis. Det avhenger av sak- og arkivsystemet. Notater, kommentarer og markeringer lagres opp mot sakenes unike saks-ID, som automatisk genereres i sak- og arkivsystemet. I de fleste tilfeller følger sakenes ID med hvis saken flyttes, så dine notater, kommentarer og markeringer blir bevart og vises på sakens nye plassering. Men i noen sak- og arkivsystem skapes det nye ID-nummer til saken hvis de flyttes opp eller ned. Skiftes ID-nummeret ut, betraktes saken som slettet og erstattet av et nytt. I dette tilfellet har vi ikke mulighet for å bevare notater eller kommentarer. Heller ikke som historiske i 'Oversikten'. Dette scenario gjør seg gjeldende i SBSYS og KMD. 
   
 • I andre tilfeller bevares notater, delte kommentarer og markeringer på sakens opprinnelige plassering, hvis det ikke er et unikt ID-nummer på saken. 
   

Saken er slettet

Hvis saken er slettet fra møtet, har vi ingen mulighet for å bevare notater, delte kommentarer og markeringer, og derfor er de mistet.