Forum

I dette forumet har du mulighet for å stille spørsmål om våre produkter og bruken av den, samt dele dine erfaringer med alle andre brukere. Andre brukere har også mulighet for å svare på spørsmålene, og vi vil også strebe etter å svare innen tre hverdager. 

Husk at hvis du har et akutt problem, ta kontakt med vår supportavdeling. 

Vi vil også tillate oss å stenge kommentarfelt og fjerne innlegg, dersom språket og tonen er av grov eller upassende karakter.