Hvordan får jeg oversikt over notater, markeringer og delte kommentarer?

Du har tre muligheter for å danne deg en god oversikt i møtepapirene.

Oversikten
 

Bilete
Oversikt

 

 • Viser dine notater og delte kommentarer fra en sak i dagsordenen samlet i en liste.
   

Side-oversikten
 

Bilete
Icon

 

 • Viser på hvilke sider i dokumentet du har notater, delte kommentarter, markeringer og bokmerker lagret
   

Fullskjermsvisning (web)

Bilete
Fuldskærmsvisning

 

 • Viser notater, delte kommentarer, bokmerker og markeringer i en fullskjermsvisning. Bemerk at denne funksjonen kun er tilgjengelig via web. 
   
  • Oversikten - viser alle notater og delte kommentarer fra en sak samlet i én liste. 
    
  • Side-oversikten - viser på hvilke sidetall i papirene du har markeringer, notater og delte kommentarer lagret i saken.

 

Oversikten

Oversikten finner du i alle saker i dagsordenen. Hvis det er notater eller delte kommentarer lagret, ser det ut som en liten teller som viser hvor mange notater eller delte kommentarer som ligger i saken.

 • klikk Oversikt i menyen til venstre når du står på et punkt, og få en oversikt over hvor mange notater og delte kommentarer.
   
 • vil du se alle notene på en sak, klikk Notater
   
Bilete
Notater

 

 • Vil du se dine delte kommentarer på sak, klikker på Delte kommentarer
   
Bilete
Delte kommentarer

 

Side-oversikten

Side-oversikten (eller thumbnail-overblikket), gir et overblikk over alle sidene i et dokument. Her kan du få et kjapt overblikk over hvilke sider du har gjort notater, bokmerker og markeringer i.

Markeringen vises som en blyantikon:
 

Bilete
Ikon for markeringer

 

Notater vises som et notatikon:
 

Bilete
Noteikon

 

Delte kommentarer vises som et kommentarikon:
 

Bilete
Ikon for delte kommentarer


Bokmerker vises som et bokmerkeikon:

Bilete
Ikon for bogmærker

 

 

Slik finner du side-oversikten

 • Gå til en sak i en dagsorden eller i en protokoll
   
 • Trykk på  det lille tabellikonet  i øverst på skjermen:
Bilete
Icon
 • Et nytt vindu vil dukke opp der du kan se oversikt over notater, kommentarer og bokmerker. Klikk på en av sidene i sidevisningen for å gå til siden.
   

iPad

Bilete
App sideoversikt

 

Web
 

Bilete
Sideoversikt

 

Bemerk: i webversjonen av FirstAgenda er det mulig å sortere visningen av sideoversikten etter notater, delte kommentarer, markeringer og bokmerker. 
 

Fullskjermsvisning