Hvordan sletter jeg en markering?

Du 'sletter' og 'angrer slettning' av dine markeringer ved hjelp av de 2 pilene som peker mot venstre og høyre. Disse pilene er tilgjengelige på både iPad og web.

Slett seneste markering

 • Åben et punkt med markeringer
   
 • Trykk på pilen som peker mot venstre
   
Bilete
Venstre pil

 

Angre seneste slettning

 • Trykk på pilen som peker mod høyre:
   
Bilete
Fortryd sletning af markering

 

Viskelær

Du kan også velge å slette en markering med viskelær i appen.

 • Gå til et punkt med en markering
   
 • Trykk på viskelær nederst
   
 • Bruke viskelæret til å slette din markering
   
Bilete
Viskelæder