Hvordan skifter jeg mellom organisasjoner?

Hvis du er sluttbruker og medlem av flere organisasjoner i FirstAgenda Prepare, kan du skifte mellom dine organisasjoner mens du er innlogget. Det er gjort på litt forskjellige måter, avhengig av om du bruker webversjonen eller iPad-versjonen av FirstAgenda Prepare:

Slik skifter du mellom organisasjoner:

Web

Bilete
Klik på den

 

  • Klikk på den og en rullegardinmeny vises
     
Bilete
Klikk på den og en rullegardinmeny vises

 

  • Klikk på organisasjonen du vil bytte til

 

iPad

Du velger organisasjonene på startsiden i appen. 

Trykk på "Tilbake"-pilen, når du vil til startsiden og bytte til en annen organisasjon.
 

Bilete
Skift organisation på app