Hvorfor kan jeg ikke se mitt utvalg?

Det er sannsynligvis fordi at du ikke har blitt lagt til utvalget i FirstAgenda. Kontakt dagsordenansvarlig eller administrator av FirstAgenda i din organisasjon for å få adgang.

Det kan også være at du har adgang til flere organisasjoner i FirstAgenda, og at du har gått inn under 'feil' organisasjon. Trykk på tilbake-knappen, øverst til venstre, til du kommer til listen med organisasjoner og velg den 'riktige' organisajonen. Hvis du bruker FirstAgenda Web istedenfor iPad, kan du finne andre organisasjoner i dropdown-meny øverst til venstre. Se evt.: Hvordan skifter jeg mellom organisasjoner?

Bemerk at alle lukkede utvalg, kun kan ses av de medlemmer som er tilknyttet utvalget. De lukkede utvalg vil aldri fremgå på listen "Øvrige utvalg".