Hvor er min dagsorden?

Hvis du ikke kan finne en dagsorden, og du er medlem av det pågjeldende utvalg, er det fordi at dagsordenen ikke har blitt frigjort i FirstAgenda ennå.

Det kan oppstå situasjoner, hvor dagsordenen ligger på hjemmesiden deres, men ikke har kommet fram i FirstAgenda ennå. Vær tålmodig, og vent til dagsordensamleren for utvalget har frigitt dagsordenen i FirstAgenda.