Hvordan finner jeg utvalg og møter?

Via menyen til venstre navigerer du rundt mellom utvalg, møter, dagsordener, saksdokumenter og vedlegg.

Under Mine utvalg finner du de utvalgene, som du er medlem av. Under Øvrige utvalg ligger de utvalgene i din organisasjon, som du ikke er medlem av, men som du har mulighet til å lese dagsordener fra, såfremt de stadig er aktuelle. Under Historiske utvalg ligger ”gamle” utvalg som ikke lenger er aktuelle.

Slik finner du en bestemt dagsorden:

 • Valg Utvalg i menyen til venstre
   
Bilete
Møtedeltaker

 

 • Valg tidspunktet for møtet
   
Bilete
Møtetidspunkt

 

 • Velg den sak, som du ønsker å lese, naviger rundt mellom saksfremlegg og vedlegg ved å bruke tilbake knappen i Menyen oppe i venstre hjørne
   
Bilete
Dagsordenpunkt

 

 • Du kan veksle raskt mellom de forskjellige sakene ved å bruke pilen øverst i høyre hjørne
   
Bilete
Pile op og ned
Bilete
Neste dagsordenpunkt

 

Info

 • Den røde fargen indikerer at et punkt er stengt
   
 • Klippene i den blå sirkelen indikerer at elementet har vedlagt vedlegg

Klikk på listeikonet (finnes ikke i webutgaven) øverst på skjermen for å skjule venstremenyen. Du kan også skjule menyen ved å plassere fingeren på den horisontale linjen mellom menyen og innholdet, og deretter trekke den til venstre mens du holder fingeren på skjermen.