Hvordan finder jeg mine udvalg og møder?

Både på web og på iPad'en navigerer du rundt mellem udvalg, møder, dagsordner, sagsfremstillinger og bilag i menuen ude til venstre.

Under Mine udvalg finder du de udvalg, du er medlem af. Under Øvrige udvalg ligger de udvalg i din organisation, som du ikke er medlem af, men som du har mulighed for at læse dagsordner fra, hvis de er åbne. Under Historiske udvalg ligger 'gamle' udvalg, som ikke længere er aktuelle.

Sådan finder du en bestemt dagsorden

 • Vælg et udvalg i venstremenuen
   
Image
Udvalg

 

 • Vælg mødetidspunktet for mødet
   
Image
Mødetidspunkt

 

 • Vælg det dagsordenspunkt, du ønsker at læse og navigér rundt mellem sagsfremstilling og bilag via menuen til venstre og tilbage-knappen i øverste venstre hjørne
   
Image
Dagsordenspunkt

 

Eller skift hurtigt mellem de forskellige dagsordenspunkter ved at benytte de sorte pile øverst efter punktets navn 

Image
Pile op og ned
Image
Næste dagsordenspunkt

 

Info

 • Den røde farve angiver at et punkt er lukket
   
 • Clipsen i den blå cirkel angiver at, punktet har vedhæftet bilag
   
 • På iPad har du mulighed for at trykke på pilene ved siden klokke-ikonet øverst på skærmen for at skjule venstremenuen
   
 • På web kan du ligeledes skjule venstremenuen ved at klikke på det lille kryds til venstre for FirstAgenda logoet øverst i venstre hjørne af skærmen