Roller og rettigheder

RETTIGHEDER


BORGER

En bruger der oprettes af typen Borger har adgang til at deltage i dialoger. Brugeren kan ikke selv oprette dialoger, lukke eller slette dialoger eller tilføje deltagere til dialoger. 


AD-BRUGER (OPRET DIALOG)

Når en bruger oprettes som AD-bruger, får vedkommende automatisk tildelt rettigheden til at oprette dialoger. Denne rettighed kan manuelt tildeles til andre brugertyper af en enhedsadministrator.


TVÆRGÅENDEADMINISTRATOR

En tværgående administrator kan se alle brugere, der er oprettet i organisationen. Den tværgående administrator kan oprette en bruger som tværgående administrator, redigere en brugers oplysninger, deaktivere en bruger og slette en bruger igen. Derudover kan en tværgående administrator både oprette og administrere organisationsenheder, dialoger og dialogroller på samme måde, som en enhedsadministrator. Læs mere om den tværgående administrator her.


ENHEDSADMINISTRATOR

En enhedsadministrator kan tildele rettigheden som enhedsadministrator til andre brugere i enheden og tildele rettigheden til at oprette dialoger til andre brugere. Derudover har enhedsadministratoren mulighed for at administrere dialoger, hvor vedkommende kan lukke og slette dialoger, tilføje og fjerne deltagere fra en dialog og tildele dialogroller. Læs mere om enhedsadministratoren her.


DIALOGROLLER


DIALOGANSVARLIG

Når en AD-bruger opretter en dialog, så er vedkommende automatisk dialogansvarlig. Den dialogansvarlige i dialogen kan følgende:

  • Tilføje andre deltagere til dialogen
  • Gøre en deltager til samtykkegiver 
  • Gøre en deltager til dialogansvarlig
    (OBS: Det er kun muligt at gøre en bruger til dialogansvarlig, hvis brugeren har "Opret dialog"-rettighed i den organisationsenhed, hvor dialogen er oprettet)
  • Lukke dialogen 
  • Genåbne dialogen 


SAMTYKKEGIVER

Når den dialogansvarlige tilføjer en deltager til dialogen, kan den dialogansvarlige tildele rollen “Samtykkegiver” til deltageren. Som samtykkegiver skal man give sit samtykke til, at deltagere der efterfølgende bliver tilføjet dialogen må deltage og se, hvad der er skrevet i dialogen.