Hvad kan en enhedsadministrator?

Her kan du læse om, hvordan du som administrator konfigurerer og vedligeholder jeres LetDialog-installation, så både borgere og dialogansvarlige kan bruge systemet. Administrationsdelen kan kun tilgås fra en browser via www.letdialogen.dk


Der findes to forskellige administratorer i LetDialog: En tværgående administrator og en enhedsadministrator. Denne vejledning er for dig, der er enhedsadministrator i LetDialog. Ønsker du at vide mere om rollen som tværgåendeadministrator? Læs mere om den tværgående administrator her.


MULIGHEDER SOM ENHEDSADMINISTRATOR


Et LetDialog-miljø er bygget op på en organisation og dertilhørende organisationsenheder. En organisationsenhed repræsenterer typisk en forvaltning i kommunen, eller en afdeling/organ under en bestemt forvaltning.


Som Enhedsadministrator har du mulighed for at: 

Image
Rettigheder som enhedsadministrator