Hvor er download knappen?

Den blå "Offline"-knap, som indikerer, at du kan downloade et møde, er placeret nederst i højre hjørne på forsiden af et møde.

Bemærk: Offline-funktionen findes kun på iPad.
 

Image
Gør tilgængeligt offline

 

Hvis download-knappen ikke er synlig, kan det være fordi:

 • Du står det forkerte sted. Gå til forsiden af mødet, hvor du kan se mødetidspunkt, mødested m.m.
   
 • Offline-visning af møder er ikke aktiveret på udvalget. Tag fat på den ansvarlige for udvalget for at høre om visningen kan slåes til
   
 • Du er ikke medlem af udvalget
   
 • Mødet er endnu ikke frigivet
   
 • Du er i offline-mode - du kan udelukkende downloade møder, når du er online