Hvordan skifter jeg et punkts status?

Status på et punkt fortæller, hvor langt punktet er i processen. Dette kan du som dagsordensamler løbende markere for at give overblik over, hvor langt du er i processen med den samlede dagsordenen.

Sådan skifter du et punkts status

Gå ind på det pågældende punkt. Du kan her vælge mellem 3 muligheder/knapper

  • Skift punktets status tilbage til ikke-klar. Her sender du pennen tilbage til sagsbehandleren, der atter kan redigere i punktet
     
  • Skift punktets status til klar. Denne status bruger både sagsbehandler og dagsordensamler, når sagsbehandleren har klarmeldt punktet
     
  • Skift punktets status til godkendt. Denne status bruger du, når du som dagsordensamler har kvalitetssikret et punkt, og punktet er klar til publicering sammen med resten af dagsordenen.
     

Bemærk, at ikonet til venstre for punktnavn ændres, når du ændrer punktets status.
 

Image
Tre knappers funktioner i forhold til et punkt