Hvordan udfylder jeg punktinformation?

Der kan udfyldes punktinformationer for hvert enkelt dokument. Det kan bidrage til dagsordensamlerens overblik og styring af dagsordenens forløb.

Sådan udfylder du punktinfo

Gå ind på det pågældende møde og til punktet hvor du ønsker at indtaste punktinfo.
 

Image
Punktinfo

 

Der er indført en ny fane ”Punktinfo” på punktet. På denne fane kan man indtaste relevante informationer.

Når man har indtastet en værdi, fremgår værdien på den blå sagsbjælke. Samtlige punktinfo er tilgængelige på punktet.
 

Dynamisk visning af punktinfo

Det er kun relevante kolonner med punktinfo som vises på mødet.

Tilføjer du en værdi i en endnu ikke synlig punktinfo kolonne, så tilføjes kolonnen ved indtastningen af værdien.
 

Image
Dynamisk visning af punktinfo