Kan jeg lage notater og markeringer når jeg er offline?

Notater

Ja, du kan legge inn notater i en dagsorden som er offline. Du lager notater i offline på samme måte som i online. 

Når du er offline, vil du kunne se hvor i dokumentet du har dine notater. De vises med en blå notat-ikon, som i online.

Markeringer

Dine markeringer kan du se når du er offline. Det er også er mulig å lage nye markeringer i offline-tilstand. 

Så snart du er online igen, vil dine offline-markeringer bli synkronisert opp imot den seneste versjon av dagsordenen. Det betyr blant annet, hvis det har blitt publisert en nyere versjon av dagsordenen, mens du var offline, blir dine markeringer synkronisert opp imot den seneste versjonen.