Hva betyr offline-kode?

Første gang du legger en dagsorden tilgjengelig i offline-modus, skal du opprette en firesifret kode. Denne koden skal du benytte hvis du vil logge inn i FirstAgenda app'en mens den er i offline-tilstand eller iPad'en er tilkoblet flymodus. 

Slik oppretter du din firesifrede offline-kode:

 • først skal du gjøre dagsordenen tilgjengelig offline 
   
 • velg den dagsordenen eller protokoll du vil lese når du er offline
   
 • På forsiden av møtet, klikk på oransje knappen "Offline" nederst i høyre hjørne
   
 • Dra 'skyvepunktet' i dialogboksen 'Tilgjengelig offline' til høyre. Den vil dermed bli blå
   
Bilete
Gør mødet offline

 

 • Nå kommer det frem en ny dialogboks, som ber deg opprette en selvvalgt firesifret kode. 
   
 • Din kode blir automatisk lagret etter at du har skrevet den inn. Din dagsorden vil etterfølgende bli tilgjengelig offline. 
   
 • Du skal kun benytte denne koden hvis du logger inn i app'en mens du er i offline-tilstand eller i flymodus. 
   
 • Når du skal logge inn i app'en mens den er i offline-tilstand, ser dialogboksen ut på følgende måte:
Bilete
Indtast offline kode

 

NB: Sørg for å opprette en kode du kan huske. Du kan eventuelt bruke den firesifrede koden du bruker på din iPad. Se her hva du gjør, hvis du har glemt din offline-kode