Kan jeg dele kommentarer i utvalg jeg ikke selv er medlem av?

I utgangspunket er det kun mulig å dele kommentarer med de medlemmene man er i et utvalg med. Det betyr at hvis du ikke er medlem av et utvalg, så kan "Del kommentar"-funksjonen slett ikke velges på et møte. 

Bilete
Delt kommentar

Men med en innstilling aktivert for organisasjonen, er det mulig for ikke-utvalgsmedlemmer å starte en delt kommentar med medlemmer i et utvalg. Ønskes denne innstillingen aktivert for din organisasjon, kan en administrator kontakte oss på support@firstagenda.dk. Husk at innstillingen vil fungere i alle utvalg i din organisasjon. 

Slik deler du en kommentar med et utvalgsmedlem under "Øvrige utvalg"

  • I venstrenavigasjonen velger du et utvalg under "Øvrige utvalg"
     
  • Videre starter du en delt kommentar - akkurat likt som om du er medlem i et utvalg. Se hvordan du starter deling av en kommentar her.
     
  • Utvalgsmedlemmet du har delt kommentaren med, kan videre svare på din kommentar (men de kan ikke selv starte en ny kommentar med deg, siden du ikke er medlem av utvalget).

Hvorfor aktivere denne funksjonen? 

Dere skal overveie om dere synes denne funksjonen gir mening for deres organisasjon. Som ”Del kommentar” virker i dag, er det enkelt å fostå at det kun er utvalgsmedlemmer som kan "chatte" sammen. Når denne funksjonen er aktivert, blir det litt mer uklart hvem som kan skrive til hvem. Men funksjonen gir mening hvis ikke-medlemmer har bruk for å kommentere på emner som tas opp i utvalget. Det kan være supplerende deltagere, medarbeidere eller andre osm ikke er med i utvalget, men som skal følge sakene som blir drøftet på møtet.