Hvordan legger jeg til / fjerner jeg medlemmer fra en startet gruppesamtale?

Når du deler kommentarer med andre utvalgsmedlemmer, har du mulighet for å legge til medlemmer som ikke deltok i samtalen fra starten av. Det er en rask måte å inndra et annet utvalgsmedlem i en diskusjon/samtale. 

På samme måte kan du også fjerne et utvalgsmedlem fra en bestemt samtale. 

Merk: Når du legger til et medlem, blir de bare lagt til i den aktuelle samtalen. Dvs. Neste gang du vil opprette en ny delt kommentar med gruppen, vil utvalgsmedlemmet ikke vises. Hvis du vil legge til utvalgsmedlemmet permanent til gruppen, start en helt ny gruppediskusjon.

 

Slik legger du til/fjerner du et utvalgsmedlem fra en samtale

 • Åpne en eksisterende samtale i et dokument 
   
 • iPad: klikk på det blå pluss-ikonet øverst til høyre
   
Bilete
Ikon blåt plus
 • Web: klikk på "Tilføy/fjern utvalgsmedlemmer til samtalen"
   
Bilete
Tidlige delt kommentar

 

 • Velg det utvalgsmedlemmet du ønsker å legge til eller fjerne. I dette eksempelet har vi valgt å legge til Ingrid Halvorsen til samtalen
   
Bilete
Tilføj utvalgsmedlem

 

 • iPad: Klikk på blå pilen øverst til venstre for å lagre din innstilling, og deretter vender du tilbake til samtalen
Bilete
Ikon blå tilbage-pil

 

 •  Web: Klikk på "Lagre endringer"
   
Bilete
Tilføy medlem til delt kommentar

 

 • Du har nå lagt til / fjernet et utvalgsmedlem i samtalen

Viktig å vite når du legger til/fjerner utvalgsmedlemmer

 • Når et utvalgsmedlem er lagt til i en samtale, vil vedkommende kunne lese alle delte kommentarer som er skrevet i denne samtalen
   
 • Når et utvalgsmedlem fjernes fra en samtalen, blir vedkommende utelukket fra samtalen umiddelbart 
   
 • Alle utvalgsmedlemmer kan se når det har blitt tilføyet eller fjernet fra samtalen, samt hvem som har utført handlingen
   
 • Alle utvalgsmedlemmene i samtalen kan tilføye og fjerne medlemmer fra gruppesamtalen 
   
 • Medlemmet som blir lagt til i én spesifikk samtale tilknyttet en sak, vil ikke automatisk bli med videre i gruppen når denne starter en ny samtale et annet sted 
   
 • Det utvalgsmedlemmet som er fjernet fra én spesifikk samtale, er ikke fjernet fra gruppesamtalen hvis du starter en ny delt kommentar i samme gruppe
   
 • For å legge til eller fjerne et medlem av utvalget permanent, opprett et helt nytt gruppeanrop der du la til / forlot utvalgsmedlemmet fra starten av