Hvorfor får jeg ingen velkomsmail?

For å få adgang til din organisasjon i FirstAgenda, skal du ha mottatt en invitasjonsmail fra organsiasjonen som har invitert deg.

Har du ikke mottatt en velkomstmail, skal du kontakte administratoren av FirstAgenda i din organisasjon - eller den ansvarlige for ditt utvalg, da vedkommende er den eneste som kan gi deg adgang til FirstAgenda.

Innen du kontakter din administrator, er det en god idé å sjekke om velkomstmailen har blitt blokert av ditt mailprograms spamfilter, eller ligger i en mappe alla "Uønsket E-mail". Sjekk også "Clutter"-mappen hvis du bruker Outlook 2016 og senere.