Hvordan ændrer jeg de generelle indstillinger?

Du skal være administrator for at kunne rette i de generelle indstillinger. 

Sådan ændrer du de generelle indstillinger
 

 • Vælg sidemenuen Indstillinger
   
 • Vælg den indstilling du ønsker at ændre
   
 • Hvis ikke du kan ændre i indstillingen direkte i Prepare skal du trykke på Rediger, hvor du vil blive ført videre til brugerorganisationen
   
 • Klik altid på Gem når du har foretaget dine ændringer

Bemærk

Nogle indstillinger kan laves direkte i Prepare, andre indstillinger laves på brugeradministrationssiden. Du bliver automatisk ført over på brugeradministrationssiden når du klikker på 'Rediger'. Vær desuden opmærksom på, at alle ændringer der foretages under Indstillinger slår igennem for alle brugere i organisationen. 

 

Oversigt over indstillinger


Organisation:

Disse indstillinger ændres på brugeradministrationssiden. På Prepare har du et overblik over organisationsnavn, sprog og aktive brugere. For at redigere klikker du på Rediger organisation i højre hjørne. Du bliver nu ført over til brugeradministrationssiden. 

Her kan du ændre organisationsnavn, sprog og tidszone. Det valgte sprog slår igennem i FirstAgenda og i e-mails der udsendes fra FirstAgenda Prepare

Husk at trykke på Gem nederst på siden når du er færdig med dine rettelser.

Login:

Disse indstillinger lave også på brugeradministrationssiden. På Prepare kan du se Antal dage mellem skift ad adgangskode og Antal tilladte fejl logins. Hvis du ønsker at redigere i disse, trykker du på Rediger organisation, og du bliver ført over til brugeradministrationssiden.

 • Antal dage mellem skift af adgangskode:  vælg hvor mange dage der skal gå, før en bruger bliver bedt om at ændre sin adgangskode
   
 • Antal tilladte fejl logins: indsæt hvor mange gange en bruger må indtaste forkert adgangskode, før brugerens login bliver spærret. Vi anbefaler at sætte fejlforsøgene på min. 5.
   
 • 2-faktor-login: slå til, om brugerne i organisationen skal bruge 2-faktor-login hver gang de logger ind.

Husk at trykke på Gem nederst på siden når du er færdig med dine rettelser.


Kommunikation

 • Skjul historik på forsiden: som standard, kan mødedeltagerne se en historik på forsiden af alle dagsordner og referater, der viser en oversigt over hvem der har frigivet dagsordnen / referatet og hvilke ændringer der er foretaget. Ønsker du ikke at få vist en historik, aktiveres denne funktion.
   
 • Vis mødets sluttidspunkt: viser et mødets sluttidspunkt på mødeforsiden.
   
 • Vis titel for lukkede punkter: som udgangspunkt, er titler på lukkede punkter kun synlige for et udvalgs medlemmer. Aktiveres "Vis titel for lukkede punker", vil brugere der ikke er medlemmer af udvalget også kunne se titlen på punktet, men de vil IKKE kunne se indholdet i punktet.
   
 • Vis Download PDF link på dagsordener: en "PDF" knap vises øverst til højre på på et dagsordenpunkt, i alle dagsordner og referater. Dette giver mødedeltagerne mulighed for at printe indholdet i et dagsordenpunkt. 
   
 • Vis kommentarer i mailnotifikationer: tillader at indholdet fra delte kommentarer vises i mailnotifikationen. 


iPad:

 • Timeout på iPad (minutter): indstil hvor lang tid der må gå, inden en slutbruger bliver logget af i FirstAgenda Prepare App'en ved inaktivitet. Vælg fra 10 min. og op til 5 timer.
   
 • Ryd lokalt lager på iPad: som udgangspunkt, lagres data fra FirstAgenda Prepare i iPad'ens lokale lager. Det optimerer svartider og performance ved brug af FirstAgenda Prepare. Slå "Ryd lokalt lager" til, hvis du ønsker at slette data for alle brugerne. Sletning af data vil medføre, at dokumenter skal indlæses på ny når brugeren logger ind i FirstAgenda Prepare app'en igen.
   
  • Bemærk: når "Ryd lokalt lager" er slået til, er det ikke muligt at hente dagsordener til offline-brug.

 

Dagsordensamler:

 • Tillad at kopiere mødeskabeloner fra andre udvalg: Slå skyderen til hvis dagsordensamlere skal have lov til dette
   
 • Tillad at kopiere mødeskabeloner med indhold: Slå skyderen til hvis dagsordensamlere skal have lov til dette

 

Support:

 • Support e-mail, telefon m.m.: indtast kontaktdata på den person eller supportenhed i din organisation, som har supporten på FirstAgenda Prepare. Det er vigtigt løbende at opdatere disse data, da oplysningerne blandt andet vises i udsendte mails fra FirstAgenda Prepare til slutbrugerne.
   
 • Disse indstillinger laves på brugeradministrationssiden, så tryk på Rediger organisation i højre hjørne.
   
 • Du kan nu ændre i oplysningerne. Tryk på Gem.

 

Ekstra moduler:

 

Dokumenter:

Her kan du hente PDF’er omkring FirstAgendas revisionserklæring og Support procedure.

 

Logs:

Her kan du downloade forskellige logs, eksempelvis en brugerlist og administratorliste.