Hvad er et PDF-modul?

FirstAgenda PDF-modul benyttes til at eksportere dagsordner og referater ud af FirstAgenda i PDF-format. PDF-funktionen er relevant, hvis du har brug for at arkivere dagsordner og referater, som er dannet i FirstAgenda. Funktionen kan også anvendes, hvis en mødedeltager ønsker at få tilsendt en dagsordnen pr. mail.

Hvor finder jeg PDF-modulet?

Hvordan virker PDF-modulet?

Alle dagsordensamlere og administratorer i din organisation kan se menupunktet PDF-modul. Under punktet vælger du den eller de dagsordner og referater, som du ønsker at hente ud af FirstAgenda. Når du har sat eksporten i gang, modtager du en mail, så snart PDF'en ligger klar til dig i FirstAgenda. Herefter vil du skulle klikke på PDF-linket i FirstAgenda for at få hentet filen ned på din pc, eller dér hvor du ønsker at gemme den. 
PDF-præsentationen er ikke identisk med visningen på web og iPad, men alt indhold er bibeholdt – undtaget noter og markeringer