Hvordan aktiveres offline-tilstand?

For at mødedeltagere kan hente dagsordner, som kan læses, når iPad'en er offline, skal funktionen Tillad offline-visning være slået til på et udvalg. Og du skal være administrator i FirstAgenda Prepare for at kunne slå offline-visning til. Funktionen er som udgangspunkt slået fra.
 

Sådan aktiveres offline-visning på et udvalg

 • Log på FirstAgenda Prepare via web.firstagenda.com
   
 • Vælg Udvalg i venstremenuen 
   
 • Vælg det udvalg, hvis dagsordner mødedeltagerne skal kunne læse i offline
   
 • Ud for Tillad offline-visning sætter du et flueben i checkboksen
   
Image
Blå slider til aktivering af offline-visning

 

 • Klik på Gem

Mødedeltagerne vil nu kunne hente dagsordner og referater, når de er online og vil efterfølgende kunne læse dem, når de er uden internetforbindelse.

Bemærk: "Ryd lokalt lager på iPad " under indstillinger for organisationen må ikke være aktiveret, da indstillingen forhindrer mødedeltagerne i at downloade dagsordner til offline-brug selvom offline-funktionen er aktiveret for udvalget.
 

Image
Slider til at rydde lokalt lager på iPad