Hvorfor skal jeg godkjenne et referat på nytt?

Situasjonen er at du allerede har godkjent referatet én gang, men nå har mottatt en e-post om å foreta godkjennelse om igjen.

Det skyldes at dagsordenansvarlig har nullstilt din tidligere godkjennelse. Det kan være fordi det har blitt gjort endringer i dokumentet, slik at godkjennelsen ikke lenger er gyldig.