Hvordan godkjenner jeg et referat?

Når for eksempel et politisk møte eller styremøte er over, kan du som møtedeltager godkjenne de beslutninger som er truffet på møtet. Normalt skjer det ved hjelp av et fysisk ark som skal signeres av alle møtedeltagerne. 

Men det kan også gjøres med et enkelt klikk på knappen Godkjenn i FirstAgenda. Se nedenfor hvordan: 

 • Log inn i FirstAgenda
   
 • Gå til forsiden av møtet, som inneholder punktet der du godkjenner hele referatet. Det er lett å se hvilket punkt du må godkjenne, da det er merket med et blått ikon. 
   
 • Klikk på punktet med det blå ikonet
Bilete
Klik på punktet med det blå ikon

 

 • Klikk Godkjenn 
   
Bilete
Klikk Godkjenn

 

 • Klikk Godkjenn for å gi din endelige godkjennelse 
   
Bilete
Klikk Godkjenn for å gi din endelige godkjennelse

 

Referatet er nå godkjent, og knapper han skiftet farge til grønn med teksten Godkjent. Hvis du klikker på knappen, kan du se hvilket tidspunkt du avga din godkjennelse. 
 

Bilete
Referatet er nå godkjent, og knapper han skiftet farge til grønn med teksten Godkjent.

 

Info: har du godkjent et referat ved en feil eller ønsker å trekke din godkjennelse, skal du kontakte dagsordenansvarlig for utvalget.