Hvem har adgang til min data i LetDialog?

ADGANG TIL DATA

Forbindelsen til SQL Serveren foregår udelukkende via Windows authentication. Dette er den autentificeringsmetode Microsoft anbefaler, da den sikrer, at login og passwords ikke sendes over netværket, men bliver på serveren. Se link for yderligere detaljer.

Alle vores processer er indrettet efter principperne i ISO27001/27701, og LetDialog er underlagt årlig IT-revision efter ISAE3000.

Læs mere om LetDialog og GDPR