Laves der en backup af min data?

DATA BACKUP OG DATASIKKERHED I LETDIALOG

Al data for løsningen ligger i en Microsoft SQL Server database. Denne driftes på en dedikeret server.

Der foretages løbende backup af al data, så data kan genskabes med maksimalt 10 minutters datatab.

Selve løsningen (website og services) kører på andre servere. Disse servere tages der løbende snapshot backup af. I tilfælde af nedbrud kan vi hurtigt starte en ny server op og få lavet en komplet restore ud fra disse backups, så løsningen er kørende igen.