Hvordan gør jeg en deltager til samtykkegiver? (app)

Nedenfor finder du vejledning til både den nye og gamle version af LetDialog. Vejledningen til den nye LetDialog er først.

 

Image
Nyt LetDialog Logo

 

 

 

Som dialogansvarlig har du altid ret til at tilgå en dialog, men der kan være tilfælde, hvor der skal gives samtykke til, at andre brugere kan træde ind i dialogen. En dialogansvarlig kan derfor gøre en deltager til samtykkegiver i dialogen. Det kan f.eks. være i en dialog om et barn, hvor forældrene skal give samtykke til, at en psykolog må deltage i dialogen. 

Sådan gør du en deltager til samtykkegiver

Når du som dialogansvarlig tilføjer en ny deltager til dialogen, kan du vælge, om vedkommende skal være samtykkegiver. Vejledningen her viser dig hvordan.

 1. Log ind i LetDialog-appen fra din smartphone og klik på den dialog, hvor deltager skal være samtykkegiver
   
 2. Tryk på det blå ‘i’-ikon og derefter på ‘Deltagere’
   
 3. Tryk på de tre prikker ud fra den deltager du ønsker skal være samtykkegiver, og tryk på 'Rediger deltager’
   
 4. Slå skyderen til ud for ‘Samtykkegiver’ og tryk på Rediger bruger
   

Nu har du gjort deltageren til samtykkegiver, og nu vil vedkommende modtage en notifikation, når der tilføjes en ny deltager til dialogen. Deltageren skal godkende, at den nyinviterede deltager må træde ind i dialogen. Rettigheden kan slås fra på samme måde som den blev slået til.
 

Hvad betyder det at være samtykkegiver?

Når en deltager er samtykkegiver, vil deltageren modtage en notifikation, når der tilføjes en ny deltager til dialogen. Deltageren skal godkende, at den ny-inviterede deltager må træde ind i dialogen. 

Såfremt deltageren har en dialog, hvor vedkommende mangler at godkende et samtykke, vil deltageren i dialogoversikten kunne se dialogen markeret med teksten "Samtykke mangler". Klikker deltageren på dialogen, vil vedkommende automatisk få mulighed for at godkende samtykket.

 


 

Image
Gammelt LetDialog logo

 

 

 

Som dialogansvarlig har du altid ret til at tilgå en dialog, men der kan være tilfælde, hvor der skal gives samtykke til, at andre brugere kan træde ind i dialogen. Den dialogansvarlige kan derfor gøre en deltager til samtykkegiver i dialogen. Det kan f.eks. være i en dialog om et barn, hvor forældrene skal give samtykke til, at en psykolog må deltage i dialogen. 

Sådan gør du en deltager til samtykkegiver

Når du som dialogansvarlig tilføjer en ny deltager til dialogen, kan du vælge, om vedkommende skal være samtykkegiver. Vejledningen her viser dig hvordan.

 1. Log ind i LetDialog fra din smartphone og klik på den dialog, hvor deltager skal være samtykkegiver
   
 2. Klik på det blå "i"-ikon og derefter på "Deltagere"
   
 3. Klik på den deltager, som skal være samtykkegiver og slå samtykkegiver-funktionen til under overskriften "Rettigheder"
   
Image
Slider til at slå "samtykke" til for en deltager


Når en deltager er samtykkegiver, vil deltageren modtage en notifikation, når der tilføjes en ny deltager til dialogen. Deltageren skal godkende, at den nyinviterede deltager må træde ind i dialogen. 

Såfremt deltageren har en dialog, hvor vedkommende mangler at godkende et samtykke, vil deltageren i dialogoversikten kunne se dialogen markeret med teksten "Samtykke mangler". Klikker deltageren på dialogen vil vedkommende automatisk få mulighed for at godkende samtykket. 

Image
Gul mærkat ved dialog, hvor samtykke mangler


Som dialogansvarlig kan du også følge med i, hvem samtykkegiveren/samtykkegiverne har givet samtykke til, hvis du klikker på "i"-ikonet og derefter på "Samtykke".