Hvordan gør jeg en deltager til samtykkegiver? (app)

Som dialogansvarlig har du altid ret til at tilgå en dialog, men der kan være tilfælde, hvor der skal gives samtykke til, at andre brugere kan træde ind i dialogen. Den dialogansvarlige kan derfor gøre en deltager til samtykkegiver i dialogen. Det kan f.eks. være i en dialog om et barn, hvor forældrene skal give samtykke til, at en psykolog må deltage i dialogen. 


VEJLEDNING

Når du som dialogansvarlig tilføjer en ny deltager til dialogen, kan du vælge, om vedkommende skal være samtykkegiver. Vejledningen her viser dig hvordan.

  1. Log ind i LetDialog fra din smartphone og klik på den dialog, hvor deltager skal være samtykkegiver
     
  2. Klik på det blå "i"-ikonog derefter på "Deltagere"
     
  3. Klik på den deltager, som skal være samtykkegiver og slå samtykkegiver-funktionen til under overskriften "Rettigheder"
     
Image
Slider til at slå "samtykke" til for en deltager


Når en deltager er samtykkegiver, vil deltageren modtage en notifikation, når der tilføjes en ny deltager til dialogen. Deltageren skal godkende, at den nyinviterede deltager må træde ind i dialogen. 

Såfremt deltageren har en dialog, hvor vedkommende mangler at godkende et samtykke, vil deltageren i dialogoversikten kunne se dialogen markeret med teksten "Samtykke mangler". Klikker deltageren på dialogen vil vedkommende automatisk få mulighed for at godkende samtykket. 

Image
Gul mærkat ved dialog, hvor samtykke mangler


Som dialogansvarlig kan du også følge med i, hvem samtykkegiveren/samtykkegiverne har givet samtykke til, hvis du klikker på "i"-ikonet og derefter på "Samtykke".