Hvilke informationer understøtter FirstAgenda fra ESDH?

Her på siden kan du læse hvilke dagsordeninformationer (udover standard informationerne), der kan vises henholdsvis på forsiden af dagsordner og refater og på punktniveau i FirstAgenda, når der publiceres i XML. Bemærk at der kan være forskel på, hvilke informationer der kan vises, alt efter hvilket ESDH-system der anvendes. 

Nogen informationer skal aktiveres under "Indstillinger" i FirstAgenda. Mens andre informationer vises automatisk. Endelig, er der nogen informationer der skal aktiveres af os. Se nærmere her forneden.


ACADRE

Forsiden

 • Info om mødedeltagere, fraværende og afbud
  XML: (deltagende): <field name="absent">0</field>
  XML: (fraværende): <field name="absent">1</field>
  XML: (afbud): <field name="absent">2</field>
  - Visning skal slås til af FirstAgenda
 • Information
  XML: <field name="description">
  - Vises automatisk hvis informationen er tilstede
 • Visning af adresse og lokation
  XML: < table name="meeting">< field name="address"></field></table>
  XML: < table name="meeting">< field name="location"></field></table>
  - Visning skal slås til af FirstAgenda


Punktniveau

 • Sagens gang 
  XML: <field name="area">‌</field>
  - Visning aktiveres under "Indstillinger"
 • Sagen afgøres i 
  XML: <field name="comname">‌</field>
  - Visning aktiveres under "Indstillionger"
 • Fraværende mødedeltagere
  XML: <table name="absentmembers"><field name="name"></field></table> 
  - Visning aktiveres under "Indstillinger"


SBSYS

Forsiden

 • Information
  XML: <forsidetekst>
  - Vises automatisk hvis informstionen er tilstede

Punktniveau

 • Grupperede overskrifter
 • Sagsnummer
 • Sagen afgøres i
  XML:
  - Visning aktiveres under "Indstillionger"
 • Lukkede bilag på åbne punkter
  XML: MaaPubliceres="False"
  - Vises automatisk hvis informationen er til stede


GETORGANIZED

Punktniveau

 • Sagsnummer


FUJITSU

Forsiden

 • Visning af mødedeltagere og fraværende
 • Information

Punktniveau

 • Sagens forløb
 • Grupperede overskrifter

 

Hvorfor viser vi ikke informationerne ens for alle ASDH-systemer?

Det skyldes at det ikke er alle informationer vi modtager fra ESDH-systemet. For eksempel KMD sender meget meget lidt informationer om mødet. 

Andre gange, skyldes det en manglende udvikling i FirstAgenda. Kontakt os på support@firstagenda.dk hvis du har ønsker til informationer der skal vises i FirstAgenda.