Hvor ofte overføres dagsordner?

Overførslen af dagsordner, fra jeres organisation til FirstAgenda, kører med et bestemt tidsinterval. Hvor ofte I overfører dagsordner afhænger af, hvordan I har indstillet den automatiske overførsel i jeres organisation. De fleste har sat den automatiske overførsel til at køre hvert 15. minut. 

Kontakt din it-afdeling for at få oplyst det præcise tidsinterval.