Kan jeg bruke Touch ID på iPad når jeg logger inn med AD-login?

Det korte svaret er Ja.

Du må bare slå på glidebryteren ved siden av 'Vil du bruke Touch ID som innlogging' på innloggingssiden på iPad.

Hvis du opplever problemer, kan det være på grunn av en begrensning i din organisasjons AD-oppsett.