Hva betyr funksjonen 'Send kommentar med høy prioritet'?

Når du deler en kommentar i Prepare, har du muligheten til å krysse av for at kommentaren skal sendes med høy prioritet. Dette er nyttig hvis personen du deler kommentaren med, bør være ekstra oppmerksom på den.

Slik sender du en kommentar med høy prioritet:

Bilete
'Send med høy prioritet'.

 

  • Klikk deretter på Send

Hva betyr det å sende en kommentar med høy prioritet? 

Når du sender en kommentar med høy prioritet, vil mottakeren merke dette i e-postinnboksen. E-posten som informerer om at det er delt en kommentar i Prepare, vil bli markert som 'Viktig'.

Dette gjør at e-posten skiller seg ut i innboksen, og mottakeren blir ekstra oppmerksom på den.

I Prepare blir kommentarer sendt med høy prioritet også markert med et lite rødt utropstegn, som vist på bildet nedenfor:
 

Bilete
I Prepare blir kommentaren markert med et lite rødt utropstegn

Merk: 

Denne funksjonen gjelder for øyeblikket bare i Outlook.