Hvilken brugertype skal jeg vælge?

Nedenfor finder du vejledning til både den nye og gamle version af LetDialog

Vejledningen til den nye LetDialog er først.

 

Image
Nyt LetDialog Logo

 

 

 

Er du i tvivl om, hvilken brugertype du skal vælge, når du opretter din bruger i LetDialog? Så læs videre her. 

I LetDialog findes to typer af administratorer: organisationsadministrator og enhedsadministrator

Organisationsadministrator

En organisationsadministrator har det fulde overblik over organisationens brug af LetDialog. Organisationsadministratoren er automatisk enhedsadministrator i alle enheder, og kan administrere alle brugere i LetDialog. Derudover kan en organsationsadministrator opsætte jeres lovgrundlag samt vælge hvilke enheder fra FKO, som skal anvendes.

Enhedsadministrator

En enhedsadministrator kan administrere og tilføje medlemmer til den enhed, hvor vedkommende er administrator.

Her kan enhedsadministratoren se de overordnede informationer omkring dialogerne i enheden f.eks. Emne, Omhandler, Dialogansvarlig, Senest sendte besked, men de kan ikke se selve beskederne i dialogerne - udover de dialoger, de selv er en del af. 

Derudover kan en enhedsadministrator tilføje eller fjerne deltagere og lukke dialoger i enheden. 

En enhedsadministrator kan også gøre andre medarbejdere til enhedsadministratorer.

 

Udover administratorer findes brugertyperne medarbejder, ekstern medarbejder og borger.

Medarbejder

En medarbejder vil som udgangspunkt være en intern medarbejder, som har et AD-login, der anvendes til login i LetDialog. Men en medarbejder kan også logge på med e-mail og adgangskode eller MitID.

Hvis der bliver brug for det, så kan en medarbejder også gøres til både enhedsadministrator og organisationsadministrator.

Medarbejderens primære rolle i LetDialog vil være at deltage i dialoger i organisationens enheder. Medarbejderen kan selv oprette dialoger i de enheder, som vedkommende er tilknyttet. Når medarbejderen opretter en dialog, så vil vedkommende  bestemme loginmetoden, som den inviterede deltager skal anvende. 

Ekstern medarbejder

Den eksterne medarbejder vil ikke have et AD-login, så de skal enten logge på med MitID eller e-mailadresse og adgangskode. 

Ligesom medarbejderen, så kan den eksterne medarbejder også deltage i og oprette dialoger i de enheder, som de er tilknyttet, samt bestemme loginmetoden for de inviterede deltagere.

En ekstern medarbejder kan ikke gøres til enhedsadministrator eller organisationsadministrator.

Borger

Den sidste brugertype er borger. En borger bliver inviteret ind i en dialog af enten en medarbejder eller ekstern medarbejder. Borgeren vil ikke selv kunne oprette dialoger. 

Det er op til den, der inviterer borgeren, hvordan borgeren logger ind. Det kan enten være med MitID eller med e-mailadresse og adgangskode.

 


 

Image
Gammelt LetDialog logo

 

 

 

Er du i tvivl om, hvilken brugertype du skal vælge, når du opretter din bruger i LetDialog? Så læs videre her. 
 

Borger

Brugertypen "Borger" er for dig, som skal i dialog med en person fra kommunen. Vælger du brugertypen "Borger" skal du gennemføre oprettelsen af din bruger med MitID.
Når du har gennemført oprettelsen med MitID vil du blive bedt om at angive en selvvalgt adgangskode. Den kode skal du anvende til at logge ind i LetDialog-app'en. Har du glemt din selvvalgte adgangskode, så kan du altid logge ind med MitID igen via www.letdialogen.dk
 

Intern medarbejder

Brugertypen "Intern medarbejder" er for dig der arbejder ved kommunen. Vælger du brugertypen "Intern medarbejder" skal du logge ind med dit Windows login - det er typisk den mailadresse og den adgangskode, som du anvender i kommunen til andre IT-systemer. Er du i tvivl om, hvilken mailadresse du skal benytte? Kontakt din IT-afdeling eller administrator i LetDialog. 


Anden

Bruger typen "Anden" er for de borgere som ikke har eller ønsker at anvende MitID. Brugertypen kan også anvendes af eksterne parter (psykologer, skolelærerer ect.) eller for medarbejdere i kommunen, som ikke har et Windows login.
Er du i tvivl om, hvad du skal vælge? Så spørg din kontaktperson i kommunen. 


Læs også, hvordan du opretter dig som bruger i LetDialog.