Hvornår skal jeg, og hvornår skal jeg IKKE oprette udvalg i FirstAgenda Prepare?

Hvis du opretter møder i et eksternt dagsordensystem

Skal du IKKE oprette udvalget i FirstAgenda Prepare. Når du opretter dine dagsordner i et bagvedliggende system, som f.eks. et ESDH-system, skal du kun oprette udvalget i dit ESDH-system. Så snart du har publiceret en dagsorden i udvalget, vil udvalget automatisk blive oprettet i FirstAgenda Prepare.

Husk, at du skal tilføjes det nye udvalg og have rettigheden som dagsordensamler, for at du kan se dagsordnen og det nye udvalg i FirstAgenda Prepare. Kontakt administrator for at blive tilknyttet det nye udvalg.

Vigtigt

Har du en autofordeler installeret, skal udvalget oprettes i listen der hører til autofordeleren, før dagsordnen kan overføres til FirstAgenda Prepare. En autofordeler kan evt. benyttes hvis du har flere FirstAgenda Prepare organisationer der skal modtage den samme dagsorden. Kontakt administrator i din organisation for at få tilføjet udvalget til listen

Hvis du opretter møder direkte i FirstAgenda Prepare

Så skal du oprette udvalget, hvis FirstAgenda Prepare IKKE er integreret mod et bagvedliggende dagsordensystem – som f.eks. et ESDH-system. Du benytter FirstAgenda Prepare som et dagsordensystem, hvor du opretter og skriver dagsordner direkte i FirstAgenda Prepare. Inden du kan gå i gang med at oprette møder, skal du derfor oprette et udvalg i FirstAgenda Prepare.

Du kan også oprette udvalg i FirstAgenda Prepare, selv om du benytter et ESDH-system, men så er det som nævnt ovenfor udelukkende for udvalg, som ikke eksisterer i dit ESDH-system.

Se her hvordan du opretter udvalg i FirstAgenda Prepare.