Opsætning af claims

 • Vælg "Edit claim rules" fra højre menu:
Image
Edit Claim Rules-knap markeret med gul
 • Vælg "Add rule":
Image
Add Rules-knap markeret med gul

(Ignorer venligst at der står Demo claims i listen over rules. Den vil være tom på en helt ny tilkobling)

 • Vælg "Send LDAP Attributes as Claims"
Image
Drop-down liste med Send LDAP Attributes as Claims
 • I "Name" kan du skrive et passende navn til claim reglen fx "LetDialog name claim":
Image
Navngivning af Claim rule name
 • I "Attribute store" vælges "Active Directory":
Image
Actove Directory markeret i drop-down menuen under Attribute store
 • Her skal du tilføje følgende oplysninger:
   
  • Tilføj et email claim, som er brugerens e-mailadresse
    
  • Tilføj UPN claim, som er brugerens user-principal-name
    
  • Tilføj et given name claim, som er brugerens fornavn
    
  • Tilføj et surname claim, som er brugerens efternavn
Image
Oplysninger om LDAP Attribute og Outgoing Claim Type
 • Dermed får LetDialog udstedt et claim set fra ADFS'en, der fortæller, at eksempelvis claim UPN er brugerens User-Principal-Name. Dette er den mest simple måde at sætte claims op på, og som skaber mindst overhead transportmæssigt.