ADFS tilkobling

FORMÅL

Dette dokument vejleder i, hvordan der laves en opkobling til jeres ADFS. Denne laves inden, I tager systemet i brug, så medarbejderne i jeres organisation kan oprette sig med deres vante brugeroplysninger.
 

FORARBEJDE

For at vi kan gennemføre opsætningen på vores side, bedes I fremsende jeres ADFS Metadata URL til support@firstagenda.dk.


VEJLEDNING

LetDialog har et miljø, som der skal oprettes en ADFS federering for.

URL'en og federation metadata er listet herunder:

URL: https://auth.letdialogen.dk

Federation metadata: https://auth.letdialogen.dk/Authentication/FederationMetadata

For at sætte ADFS serveren (2.0, 3.0 eller 4.0 - vi bruger 2.0 som eksempel i denne vejledning) op så den kan kommunikere med LetDialog, er det nødvendigt at registrere miljøet som relying party trusts.


TILFØJELSE AF RELYING PARTY

Start ADFS administrationsapplikationen og vælg Relying party trusts:

Image
Relying party trusts markeret i ADFSVælg derefter Add relying party trust... fra højre menu:

Image
Add Relying Party Trust-knap markeret med gulTryk på Start på det første skærmbillede:

Image
Start-knap markeret med gul

Vælg Import data about the relying party published online or on local network og indsæt URL til federationmetadata. URL'en der skal indsættes er: https://auth.letdialogen.dk/Authentication/FederationMetadata

Image
Import data about the relying party published online on a local network markeret med blåt

Tryk Next og giv opsætningen et navn (fx. "LetDialog drift miljø"): 

Image
Vindue til at give opsætningen et navn

Vælg Permit all users to access this relying party:

Image
Permit all users to access this relying party markeretAfslut wizard ved at vælge Next og Finish.