Hvordan udgiver/publicerer jeg en dagsorden eller et referat til en PDF?

Når du skal publicere et møde, så har du en række forskellige mulige publiceringskanaler og muligheder. Her kan du læse hvordan du udgiver/publicerer dit møde til en PDF.
 

Sådan publicerer du dit møde til en PDF

 • Når du står på det aktuelle møde, klikker du på fanen Udgiv

 • Herefter folder du drop-down menuen ud under “Vælg Publiceringskanal

 • Vælg herefter PDF eller PDF og bilag alt efter om du vil have bilagene med eller ej.

 • OBS: Hvis der er tilføjet bilag fra et filformat, der ikke er PDF, vil disse ikke kunne ses i den publicerede PDF
   

Image
Vælg publiceringskanal

 

 • Marker nu i afkrydsningsfelterne, hvorvidt du ønsker, at det kun er de åbne punkter, der bliver udgivet. Derudover kan du også vælge, om du ønsker at hente mødet og dagsordenen som en Zip-fil.  
   
Image
Sæt kryds i felterne

 

 • Vælg nu, om du ønsker at oprette publiceringen som en kladde. Her vil publiceringen ikke berøre mødets status. 
   
 • Du kan også oprette den som en endelig publicering. Her vil publiceringen være den, som mødedeltagerne forventes at anvende, når de skal forberede sig til et møde. 
   
 • Sidste mulighed er at publicere det som et mødereferat. Dette vil være aktuelt, når mødet er afholdt og der er tilføjet beslutninger og tilstedeværelse. 
   
Image
Vælg en af de tre muligheder

 

 • Afslut ved at trykke på den blå “publicer”-knap. 
Image
Publicer knappen

 

 • Der vil nu være en hvid Download-knap. Tryk på denne for at downloade den valgte publicering. 
   
Image
Tryk på download knappen