Hvilke udvalgs- og møderoller findes der i Management?

I Management findes der udvalgsroller og møderoller, som kan bruges til at beskrive et medlems funktion i udvalget.

Udvalgrolle

  • Udvalgsrolle er den rolle, som et medlem varetager for et udvalg. Det kan f.eks. være Formand, næstformand eller bestyrelsesmedlem.

Læs her, hvordan du tilføjer en udvalgsrolle til et medlem.

Møderolle

  • En møderolle er så den rolle, som et medlem kan have på et møde, f.eks. formand eller næstformand, men også dirigent eller ordfører.

Du kan give et medlem en udvalgsrolle, som du knytter en eller flere møderoller til.

Læs her, hvordan du opretter en møderolle.