FirstAgenda Prepare - Utvidgning av sökfunktion samt optimeringar

Inlagt av Andreas tis, 05/21/2024 - 11:36

I den senaste produktuppdateringen till FirstAgenda Prepare har vi arbetat på en utvidgning av sökfunktionen när man befinner sig i läsdelen av Prepare. Dessutom har vi gjort en rad optimeringar och felrättningar som ni kan läsa mer om nedan.
 

Läsdelen av FirstAgenda Prepare

 • Utvidgning av sökning: Vi har utvidgat sökfunktionen i läsdelen av Prepare. Det är nu möjligt att söka inom ett specifikt datumintervall eller inom ett av de olika fördefinierade tidsintervallen. Samtidigt har själva sökfunktionen fått en ny layout och du kan se hur det ser ut på de bifogade bilderna nedan.

 

Bild
Søgning svensk foruddefineret
Bild
Søgning svensk datointerval

 

 • Ladda ner “Endast detta dokument” eller “Alla dokument i denna punkt”: Vid nedladdning av ett dokument visas nu dokumentnamnet, t.ex. “Kelds_viktiga_arkiv.pdf”, istället för det anonymiserade "document.pdf".

 

Administrationsdelen av FirstAgenda Prepare

 • Sortering på mötestidspunkt på mötesöversikten: Det hade smugit sig in ett fel i förhållande till sortering på mötestidspunkt på mötesöversikten. Detta fel är nu åtgärdat så att sorteringen fungerar igen.
   
 • Visningsfel vid redigering av stängt möte: När du redigerar i ett stängt möte, kommer låset nu att visas korrekt.
   
 • Räknaren på en stängd punkt/bilaga visade fel: Det hade smugit sig in ett fel på räknaren som indikerar hur många mötesdeltagare som har tillgång till att se den stängda punkten. Felet var ett grafiskt fel och uppstod enbart under fliken “Inställ”, men är nu åtgärdat så att räknaren visar samma på både punkt- och bilagsnivå.
   
 • Knappen “Radera” under instans är ändrad till “Avaktivera”. Vi har ändrat knappen "Radera" under instans och istället ersatt den med knappen "Avaktivera". Detta är mer rättvisande eftersom instansen inte raderas, utan istället avaktiveras.
   
 • Anslut användare i koncern: Om en användare är avaktiverad i en organisation, men aktiv i andra av koncernens organisationer, så framstod användaren som aktiv i organisationen under funktionen “Anslut användare till organisation”. Detta är nu åtgärdat så att användarens aktivitetsstatus nu är rättvisande för den specifika organisationen.


Loggar

 • Länk till användarloggar från “Inställningar” i Prepare: Vid rubriken "Loggar" i inställningar i administrationsdelen av Prepare, kommer det nu att finnas en länk med texten "Gå till användarloggar". Detta är en direkt länk till de användarrelaterade loggar som finns i användaradministrationen.
   
 • 504 Gateway Time-out: Nedladdning av loggfilen “Ladda ner åtkomst till material” gav fel 504. Detta berodde på att den försökte ladda ner allt material. Nu laddar den enbart ner material för de senaste 30 dagarna, och felet kommer därmed inte längre att uppstå.