FirstAgenda Prepare - iPad App Version 8.0.14

Inlagt av Andreas ons, 05/01/2024 - 11:05

En ny version av FirstAgenda Prepare-appen för iPad har precis blivit tillgänglig i App Store. Uppdateringen innehåller flera felrättningar, bland annat gällande annat material, länkar i dokument och push-meddelanden.
 

  • Övrigt material 

Vissa av er har kanske upplevt att ni fått ett felmeddelande när ni klickar på ett dokument under "Övrigt material". Detta fel har nu åtgärdats, så istället kommer det dokument ni klickar på att visas.
 

  • Länkar i dokument 

Ni kan ha upplevt att länkar i PDF:er och länkar skapade i manuella möten inte har varit klickbara. Detta fel har nu åtgärdats så att länkar återigen kommer att vara klickbara i båda scenarierna.
 

  • Länkar i e-post 

Vissa användare har upplevt att de, när de klickar på länkar i notiser på sin iPad, blir vidarebefordrade till webbversionen av FirstAgenda Prepare. Detta är nu optimerat så att du vid klick på länkar i notiser på din iPad kommer att vidarebefordras till App-versionen av Prepare. 

  • Push-meddelanden

Vissa användare kan ha upplevt utmaningar med push-meddelanden. Vi har nu justerat och optimerat push-meddelandena så att alla användare nu får sina anpassade push-meddelanden.
 

  • WCAG och stående position 

Tidigare störde vänstermenyn och blockerade åtkomsten till dokumentinnehållet när man bytte från liggande till stående position på sin iPad. Detta är nu åtgärdat så att åtkomsten till dokumentinnehållet inte längre blockeras.