FirstAgenda Prepare - iPad app version 8.0.13

Inlagt av Emilie ons, 04/03/2024 - 14:40

Genom ett gott samarbete med en blind mötesdeltagare har vi fått bort de största utmaningarna med VoiceOver (skärmläsning) på iPad. Vi fortsätter att arbeta på att göra det ännu bättre.

VOICEOVER

  • Läsning av dokument:

När en användare stannar mitt i läsningen av ett dokument, kanske för att spela upp en mening igen, börjar VoiceOver inte längre högst upp på sidan användaren var på, utan vid den textpassage användaren har nått.

  • Overlay med markeringsverktyg osv. borttagen

Att ta bort överlagret när VoiceOver är aktivt löser inte bara det ovanstående problemet med läsning av dokument utan tar också bort en mindre irritation där "Markeringsverktyget" och eventuella delade kommentar störde läsningen.

  • Översättning av Alt-texter

Alt-texter på ikoner är nu översatta till DK, NO och SE.