FirstAgenda Prepare - Felrättning för tvåfaktorinloggning

Inlagt av Emilie ons, 01/10/2024 - 09:52

Under en period har vissa användare upplevt att de ombeds ange tvåfaktorinloggning vid inloggning, trots att det inte var avsikten.

Detta är nu åtgärdat, så det är återigen endast användare med aktiverad tvåfaktorinloggning som kommer att uppmanas att använda tvåfaktorinloggning.