FirstAgenda Live - Språkjusteringar och optimeringar

Inlagt av Andreas ons, 09/20/2023 - 15:27

Det har arbetats med att optimera koden på senaste tiden - och därmed motorn bakom Live - för att stabilisera och förbättra lösningens prestanda. Dessutom har ett antal korrigeringar och tillägg gjorts, som du kan läsa om nedan.

 • Ändringar i profilspråket: Ändringar i profilspråket slår nu igenom i Live.
   
 • A/B-omröstningsresultat visas nu på storbildsskärmen. 
   
 • Statusen för avslutade punkter blir tydligare: 
  Tidigare visades en svag grå bock, och endast om musen hölls över en punkt. Nu visas en större grön bock hela tiden på en avslutad punkt i menyn.
   

iPad

 • Talningslistan är nu högst upp under en punkt.

Administrationsdelen

 • Markering om en omröstning pågår på en punkt: 
  Om en administratör befinner sig på en annan punkt än den där det pågår en pågående omröstning, markeras nu punkten med den pågående omröstningen med en orange färg.