FirstAgenda Live - Aktivera och inaktivera funktioner

Inlagt av Emilie fre, 06/07/2024 - 13:07

Möjligheten att inaktivera funktioner gör att ni i högre grad kan anpassa FirstAgenda Live efter era organisationsbehov.

Förutom det har vi också fixat en mindre olägenhet i lösningen, där ett redigerat förslag försvann från mötesdeltagarens översikt tills användaren uppdaterade webbläsaren.

Här är lite om funktionerna som kan aktiveras/inaktiveras:

  • Talarelista: Kan nu inaktiveras/aktiveras för mötesdeltagare och för administrationen. Detta är fördelaktigt för organisationer som inte arbetar med talartid. När talarelistan är inaktiverad för mötesdeltagare kan administrationen fortfarande lägga till deltagare i talarelistan och starta och stoppa talartiden. Om talarelistan är inaktiverad för hela organisationen visas den inte tom för mötesdeltagare, administrationen eller på den stora skärmen.
  • Förslag: Vi kan nu inaktivera möjligheten för mötesdeltagarna att skicka in förslag i lösningen. Administrationen har fortfarande möjlighet att skapa förslag på deltagarnas vägnar.
  • Offentliga/Privata Förslag: Vi kan nu begränsa möjligheten att skicka in offentliga förslag. Det innebär att mötesdeltagarnas förslag alltid markeras som privata när de skickas in i FirstAgenda Live. Administrationen kan markera förslaget som offentligt när förslaget presenteras på mötet.
  • Bedömning av jäv: Kan inaktiveras/aktiveras för mötesdeltagare och för administrationen. Detta är fördelaktigt för organisationer som inte vill att bedömningen av jäv ska hanteras inom lösningen av olika skäl. Det innebär att funktionen kan inaktiveras så att mötesdeltagarna inte har möjlighet att begära en bedömning av jäv, men det kan fortfarande vara möjligt för administrationen att skicka in en bedömning av jäv för deltagarna.
  • Avbokning av deltagande: Vi kan nu begränsa möjligheten för mötesdeltagarna att avboka deltagande i lösningen. Detta är fördelaktigt för organisationer som vill att mötesdeltagarna till exempel ska ringa in för att avboka deltagande. Administrationen kan fortfarande avboka deltagande på deltagarnas vägnar.

Denna version stödjer således aktivering av funktioner av FirstAgenda på organisationsnivå. Det innebär att om en av funktionerna inaktiveras för organisationen gäller det för alla kommittéer och alla möten. Kontakta er kundansvarig eller supporten för ytterligare information.