FirstAgenda Publication

Indsendt af Emilie den man, 27/09/2021 - 15:13

Det er vigtigt for os i FirstAgenda, at I som brugere af FirstAgenda Publication er fortrolig med brugen af systemet. Når I anvender FirstAgenda Publication til at offentliggøre dagsordener, referater mv., så påhviler der en forpligtelse om at sikre sig imod utilsigtede offentliggørelser. Vi opfordrer derfor til, at I vedligeholder og løbende tilpasser jeres arbejdsgange ved brugen af FirstAgenda Publication.

Vi opfordrer jer som minimum til at:

  • etablere en forudgående proces for at gennemgå materialet
  • gennemføre kontrolforanstaltninger med henblik på at undgå utilsigtet offentliggørelse
  • foretage en instruktion af FirstAgenda Publication brugere

Denne meddelelse er derfor en opfordring om større bevågenhed og iagttagelse af databeskyttelsesforordningens art. 32 om passende organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelsen af FirstAgenda Publication.

Henvendelser og/eller spørgsmål angående denne meddelelse kan rettes til dataprivacy@firstagenda.com.