Hvordan journaliserer jeg til WorkZone?

Journaliseringstyper

Integrationen med WorkZone indeholder to typer af journalisering:

 • Mødets tilknyttede sag. Journalisering af det samlede møde (dagsorden eller referat) på én tilknyttet WorkZone sag.
   
 • Punktets tilknyttede sag. Journalisering af det enkelte punkt (med eller uden beslutning) på en tilknyttet sag i WorkZone.
   

Journaliseringsmuligheder

Når publiceringskanalen "WorkZone" er valgt, skal du vælge hvilke dele af mødet du ønsker at journalisere.
 

Image
Journalisering til WorkZone

 

Du har følgende valgmuligheder

 • Udgiv kun åbne punkter. Medtager kun åbne punkter.
   
 • PDF for det samlede møde. Journaliserer dagsorden eller referat uden bilag som én PDF på mødets tilknyttede sag (det er den sag, der er valgt som mødesag under "Planlæg"). 
   
 • Inkluder bilag i PDF'en for det samlede møde. Journaliserer dagsorden eller referat med bilag, som én PDF på mødets tilknyttede sag.
   
 • Separat PDF for hvert enkelt punkt. Journaliserer alle punkterne til mødesagen.
   
 • Bilagsfiler som selvstændige filer. Journaliserer alle punkternes bilag som selvstændige dokumenter til mødesagen.
   
 • PDF uden bilag. Journaliserer bilagene fra punkterne til de fagsager, som punkterne er tilknyttet (det er den sag, der er valgt som punktets fagsag under fanen "sagstilknytning").
   
 • Punktets bilag. Journaliserer punktets bilag til fagsagen, som punktet er tilknyttet.
   

Former for publicering

Du skal samtidig med de ovenstående valgmuligheder også vælge, om du ønsker at publicere en dagsordenskladde, en endelig dagsorden eller et mødereferat.
 

Image
Valg af publiceringsformer

 

Eksempler på valg

Journalisering af en udgivet dagsorden

I nedenstående eksempel journaliseres kun dagsordenens samlede PDF på mødets sag. Der røres ikke ved fagsagerne. Dette betyder også, at hvis der er bilag på punkterne, som ikke er på fagsagerne i forvejen, så kommer disse ikke med i journaliseringen.

De yderligere valgmuligheder gør det dog muligt, efterfølgende, at fravælge at journalisere dagsordenen, og journalisere bilagene til fagsagerne som en separat opgave.

 

Image
Eksempel på tilbagejournalisering af dagsorden

 

Journalisering af et færdigt mødereferat

I nedenstående eksempel journaliseres det færdige mødereferat med bilag til mødesagen. Herudover journaliseres punkternes egne PDF-filer samt punkternes bilag til fagsagerne.
 

Image
Tilbagejournalisering af referat og bilag