Varför misslyckades en eller flera filer att publiceras?

Om du, efter att du har laddat / bearbetat en dagordning eller ett protokoll, upplever ett RÖDT felmeddelande i en fil, kan det bero på något av följande scenarier:

  • Filen är skadad
  • Filen saknas
  • Vi hanterar inte filformatet
  • Filen sparades med makron (Excel)
  • Filen är skrivskyddad

 Här finns tips om vad du kan göra i de olika situationerna.

Filen är skadad:

Vi har mottagit en skadad fil. Om du laddar ned filen på skrivbordet och inte kan öppna den så kommer inte heller FirstAgenda att kunna läsa in den. Ta reda på vad som gått fel med filen och försök sedan läsa in dagordningen igen.

Filen har många lager

I andra fall kan FirstAgenda uppfatta en fil med många lager som skadad. Det gäller särskilt stora, tunga, arkitektritade filer. I så fall bör du antingen använda programmet FoxitReader för att spara filen som PDF-fil igen, eller också kan du använda en PDF-reader, fx Adobe Acrobat Reader, för att sammanfläta lagren till ett lager. Publicér dagordningen igen. 

Filen saknas:

Orsaken kan också vara att vi aldrig mottagit filen från ditt system för ärende- och dokumenthantering (ÄHS). Kontrollera först att filerna är korrekt länkade till din punkt i dagordningen. Du kontrollerar detta i ditt ÄHS.

Om allt ser bra ut, kontakta din IT-ansvarig för att höra om filen fortfarande ligger i källmappen. Källmappen är den mapp i vilken dagordningen ligger innan den överförs till FirstAgenda. 

Om källmappen har tömts, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Vi kan inte hantera filformatet:

Om filen har ett format som inte kan hanteras av FirstAgenda är du tvungen att ändra formatet och återpublicera dagordningen. Se här vilka format vi kan hantera.

Filen sparades med makron (Excel):

Ett makro är en automatisering av frekventa kommandon / funktioner som vanligtvis lagras i Excel-ark och som kan spelas upp när du behöver utföra en uppgift. Excel-ark som lagras med makron kan inte hanteras i FirstAgenda. Därför måste du inaktivera makron i excel-arket innan du sparar, eller spara filen som en enda PDF istället. Ladda sedan upp filen igen och återpublicer.

Filen är skrivskyddad:

Är dokumenten skrivskyddade, som betyder att du måste ange ett lösenord för att kunna ändra i dokumentet, då kan det inte behandlas i FirstAgenda. Spara dokumentet igen, utan skrivskydd och ladda upp det till FirstAgenda. Alternativt kan du också spara dokumentet som en PDF och ladda upp igen. Publicera sedan mötet igen.

Om filen fortfarande är röd - kontakta FirstAgenda-supporten: support@firstagenda.com

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?