Kan jag sortera mina dagordningspunkter och bilagor?

Ja, det kan du. Men du kan bara göra det vid hela tal (1,2,3...). 

Så sorterar du dagordningspunkter:

  • du är inne i mötesupprättelsen till ditt möte
  • du har gjort ändringar i punkternas eller bilagornas nummerordning (t.ex. tagit bort en punkt)
  • klicka därefter på Sortera ovanför dagordningspunkterna
  • punkterna sätts nu i rätt ordning

Nedan hittar du ett exempel:

  1. Dagordning med 5 punkter

 2. Du tar bort punkt 3 i din dagordning

 3. Du klickar på Sortera ovanför dagordningspunkterna för att sätta talen i nummerordning igen

4. Dina dagordningpunkter står nu i rätt ordning.

exempel på punktnummer som inte kan sorteras automatiskt:

1.

2.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?