Kan jag ändra punkternas ordningsföljd?

Ja, när du har upprättat ett möte i Prepare utan integration kan du ändra punkternas ordningsföljd.

SÅ ändrar du punkternas ordningsföljd:

  • gå till Mötesöversikten och klicka på Redigera framför det möte där du vill ändra ordningen på punkterna
  • placera musen på den punkt du vill flytta
  • håll musens vänsterknapp intryckt och dra punkten till önskad plats

OBS! Kom ihåg att justera punkternas nummer då du har ändrat i ordningsföljden. Du justerar punktnumren genom att klicka på Sortera (fungerar endast vid hela tal 1, 2, 3). Du kan också klicka på punktnumret och justera numret manuellt.

[Punktrækkefølge]

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?